937.116.002

Avinguda Barberà, 226-236, local 4, 08203 Sabadell

ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

 • Español
 • Català
 1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular del domini web és Escola de Ioga i Salut Integral (des d’ara, «Escola de Ioga i Salut Integral»), amb domicili a aquests efectes a Avinguda de Barberà, 226-236 Local 4, 08203 Sabadell (Barcelona), número de C.I.F.: 47174483B, correu electrònic de contacte: info@escolaioga.com.

 

 1. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’Escola de Ioga i Salut Integral atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin d’obligat compliment.

 

 1. L’ÚS DEL PORTAL

La pàgina web www.escolaioga.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet que pertanyen a Escola de Ioga i Salut Integral o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com, per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Escola de Ioga i Salut Integral ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Escola de Ioga i Salut Integral, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Escola de Ioga i Salut Integral es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Escola de Ioga i Salut Integral no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Escola de Ioga i Salut Integral compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@escolaioga.com, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si s’escau.

Tanmateix, Escola de Ioga i Salut Integral informa que dona compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Escola de Ioga i Salut Integral, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), que són titularitat d’Escola de Ioga i Salut Integral.

Tots els drets estan reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Escola de Ioga i Salut Integral. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que són titularitat d’Escola de Ioga i Salut Integral. Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Escola de Ioga i Salut Integral.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Escola de Ioga i Salut Integral no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

 1. MODIFICACIONS

Escola de Ioga i Salut Integral es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que es prestin a través seu com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

 1. ENLLAÇOS

En el cas que www.escolaioga.com disposi d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Escola de Ioga i Salut Integral no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Escola de Ioga i Salut Integral assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

Escola de Ioga i Salut Integral es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions general d’ús.

 

 1. GENERALITATS

Escola de Ioga i Salut Integral perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Escola de Ioga i Salut Integral podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre Escola de Ioga i Salut Integral i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.